• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Μανωλοπούλου - Ποταμιάνου 2019-2020

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

          Φιλολογικό εργαστήρι

 Για το σχολικό έτος 2019-2020                                         

 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

Μανωλοπούλου Σοφία, Ποταμιάνου Θεανώ

Πρόκειται για μια καινοτόμο φιλολογική δράση που αποτελεί συνέχεια ανάλογου

εγχειρήματος που έλαβε χώρα στο σχολείο μας τα παρελθόντα έτη.

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει:

 Προετοιμασία και συμμετοχή σε φιλολογικούς και λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

 Συμμετοχή σε μαθητικά συνέδρια.

 Μελέτη λογοτεχνικού έργου

 Δημιουργική Γραφή

Γενικότερος στόχος η κινητοποίηση της σκέψης και η αφύπνιση πνευματικών

ενδιαφερόντων των μαθητών.

Οι συναντήσεις των μαθητών/-τριών με τις υπεύθυνες καθηγήτριες θα ορίζονται κατόπιν

συνεννοήσεως και πάντα με κριτήριο τις απαιτήσεις που υπαγορεύει η εκάστοτε δράση.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                    Υπεύθυνη εκπαιδευτικός

                                                                                                                       Σοφία Μανωλοπούλου

 

f t g m