• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2023 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2021-2022

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2021-2022

Τίτλος: «Σύνδεση της σχολικής τάξης με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας -προετοιμασία για τις εξετάσεις ΚΠΓ" (επίπεδο Α1-Α2)»

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πετρολέκα Αναστασία, ΠΕ05

Διάρκεια: Οκτώβριος 2021 -Ιούνιος 2022 (διάρκεια 46 ώρες). Εκτός από τις δια ζώσης διδακτικές ώρες, πραγματοποιήθηκαν και εξ αποστάσεως διαδικτυακές συναντήσεις (μέσω Webex) τους δύο τελευταίους μήνες (περίπου 10 ώρες επιπλέον) για την εξάσκηση των μαθητών/τριών στην παραγωγή προφορικού λόγου.

 

Σύνολο μαθητών:  10 από τους 11 εγγεγραμμένους/ες συμπλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών στον Όμιλο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού (4 από την Α΄, 2 από τη Β΄ και 4 από τη Γ’ Γυμνασίου).

 

Στόχοι:

 1. Προαγωγή της γλωσσικής ικανότητας και καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που συνάδουν με το επίπεδο γλωσσομάθειας-στόχο).
 2. Εξοικείωση με τα διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου (μέσω ποικίλων μορφών κειμένων -γλωσσικά, οπτικά, προφορικά, ακουστικά, πολυτροπικά/πολυμεσικά κείμενα-όπως αυτά συνυπάρχουν στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας.
 3. Ανάπτυξη νέων μορφών γραμματισμού (π.χ. οπτικό, ψηφιακό, πληροφοριακό).
 4. Επαφή με το γαλλικό πολιτισμό και ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης.
 5. Προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ.

Αποτίμηση του Ομίλου:

 

Ό Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού υλοποιήθηκε ομαλά και οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά από τη διδάσκουσα και τους μαθητές/τριες επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Από τους 10 μαθητές που παρακολούθησαν τον Όμιλο, οι 4 παρακάτω παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΠΓ και πέρασαν με επιτυχία το επίπεδο Α1-Α2:

 1. Καϊάφα Μυρτώ (Β1)
 2. Μπράτη Λυδία (Α1)
 3. Παπαδοπούλου Δωροθέα (Γ2)
 4. Σταθόπουλος Διονύσιος (Β2)

Δυστυχώς 2 μαθήτριες δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στις εξετάσεις διότι αυτές συνέπεσαν χρονικά με τις εξετάσεις Proficiency στα αγγλικά.

Θετικά στοιχεία

 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές οι οποίοι απέκτησαν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησής τους (συνειδητοποίησαν τις γνώσεις τους, τα σημεία που υστερούσαν, τις δεξιότητες που έπρεπε να βελτιώσουν).
 • Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών τούς έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω στην κατανόηση και κυρίως στην παραγωγή προφορικού λόγου (παιχνίδια ρόλων, διάδραση).
 • Οι μαθητές εξασκήθηκαν ιδιαίτερα στην τυπολογία των εξετάσεων και κατά συνέπεια η πρόοδος τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη σε όλες τις δεξιότητες.
 • Οι μαθητές συνεργάστηκαν και δέθηκαν σε ομάδα.

 

Αρνητικά στοιχεία:

 

 • Ο μικρός αριθμός των μαθητών που παρουσιάστηκαν τελικά στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ΚΠΓ τον Ιούνιο 2021.
 • Η ανομοιογένεια του επιπέδου γλωσσομάθειας της τάξης του Ομίλου.

Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες για τη συμμετοχή τους στον Όμιλο καθώς και για την επιτυχία τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας!

Αποτίμηση του Ομίλου Πληροφορικής

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο όμιλος προτάθηκε με την συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών.

Λόγο ανωτέρας βίας για τον έναν εκπαιδευτικό ο όμιλος υλοποιήθηκε από έναν μόνο εκπαιδευτικό.

Η λύση που δόθηκε για να μπορέσει όχι μόνο να υλοποιηθεί, αλλά να καλυφτούν οι στόχοι και να έχουμε τα προσδοκώμενά μαθησιακά αποτελέσματα ήταν η χρήση του μεικτού μαθησιακού μοντέλο σύγχρονη / ασύγχρονη.

Το περιβάλλον LAMS βοήθησε σε αυτή την προσέγγιση.

Οι μαθητές και μαθήτριες έκαναν προετοιμασία από το σπίτι, δούλευαν στο εργαστήριο και έλυναν απορίες και ξεπέρναγαν δύσκολα σημεία σε ομάδες, και στην συνέχεια δούλευαν και πάλι στο σπίτι μόνοι τους ή σε ομάδα.

 Τα αποτελέσματα ήταν άριστα με βάση τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί. 

 • για περισσότερα μπορείτε να δείτε.............. εδώ
 • ή δείτε το παρακάτω τα pdf αρχείο

ο πεύθυνος εκπαιδευτικός 

Νικόλαος Μπακόπουλος

Πληροφορικός ΠΕ86 - Μ.Εd.

Attachments:
Download this file (Αποτίμηση του Ομίλου.pdf)Αποτίμηση του Ομίλου[2021-2022]321 kB

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2021-22

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

για να δείτε τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ομίλου Φυσικής 2021-2022

μπορείτε να  πατήστε:

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ 2021-22 .................... εδώ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 2021-22...........  εδώ

 

ή δείτε παρακάτω τα pdf αρχεία

 

f t g m