• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Έκθεση πεπραγμένων - αυτοαξιολόγησης του Ομίλου ‘Νεανική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή’

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 υλοποιήθηκε ο Όμιλος ‘Νεανική Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή’ που συστάθηκε με την 5/06-10-2020 απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. Ο Όμιλος ήταν συνολικής διάρκειας 50 ωρών, 8 μηνών (από Οκτώβριο 2020 μέχρι Μάιο 2021) και υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα περιλάμβανε 42 ώρες σύγχρονης και 8 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας.  

            Οκτώ (8) συνολικά μαθητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους στον Όμιλο. Τρεις (3) συνολικά μαθητές δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων που προστέθηκαν εκ των υστέρων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους.

            Για τις ανάγκες του Ομίλου χρησιμοποιήθηκε ψηφιοποιημένο διδακτικό υλικό που είχε παραχθεί από τη διδάσκουσα κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Μέρος του υλικού έχει αναρτηθεί στο ομώνυμο μάθημα στην ηλεκτρονική σχολική τάξη (σύνδεσμος: https://eclass01.sch.gr/courses/G417188/).

            Επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, καθώς και δεξιοτήτων στη δημιουργική γραφή. Επιλεγμένα αποσπάσματα από νεανικά μυθιστορήματα (κατά βάση) αποτελούσαν έμπνευση για δημιουργική αξιοποίηση και μετασχηματισμό. Παράλληλα οι μαθητές εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες της λογοτεχνίας, ποικίλα είδη λογοτεχνικών κειμένων και ποικίλα κειμενικά είδη και ‘γνώρισαν’ διάφορους συγγραφείς. Ζητούμενα υπήρξαν επίσης η ανάπτυξη της φαντασίας, ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, αλλά και η αξιοποίηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων.

            Κάποιες από τις ‘συναντήσεις’ του Ομίλου αφιερώθηκαν στη ‘γνωριμία’ με το έργο της συγγραφέα Μαρούλας Κλιάφα, μέσα από πέντε (5) μυθιστορήματά της και ένα μυθιστόρημα του οποίου υπήρξε μεταφράστρια. Επίσης, μέρος των ‘συναντήσεων’ αφιερώθηκε στην παρουσίαση ενός μυθιστορήματος στο σύνολό του. Επιλέχθηκε το μυθιστόρημα της Μαρίας Παπαγιάννη Παπούτσια με φτερά, λόγω των πολλών θεμάτων που θίγει (ενδεικτικά: γλώσσες που χάνονται, μετανάστευση, ρατσισμός, οικογένεια, άτομα με ιδιαιτερότητες, φιλία, ποίηση, θέατρο, φιλαναγνωσία) και το γεγονός ότι συνδυάζει το ρομαντισμό με την περιπέτεια, ώστε να μπορεί να ‘αγγίξει’ όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές.

            Πριν ή μετά από σημαντικές χριστιανικές ή εθνικές εορτές, το σύνολο ή μέρος της συνάντησης είχε επίκαιρο περιεχόμενο. Για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης οι μαθητές δημιούργησαν συνεργατικό ποίημα. Οι μαθητές του Ομίλου συμμετείχαν επίσης σε δράσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν σχετικές ψηφιακές εκθέσεις (μουσείων κυρίως), που αποτέλεσαν έναυσμα για δημιουργική έμπνευση. Μέρος των έργων των μαθητών δημοσιεύτηκε στην ψηφιακή εφημερίδα του Σχολείου ‘Στα ίχνη της Επανάστασης: 200 χρόνια μετά…’ που συμμετείχε στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό «1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης…».

            Γενικότερα, οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και συμμετείχαν πρόθυμα και ενεργά σε αυτές. Υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, διάθεση για συνεργασία και ευχάριστο κλίμα. Πολλά από τα κείμενα που δημιούργησαν οι μαθητές κρίνονται ευφάνταστα και υψηλής ποιότητας.

f t g m