• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Υποβολή αίτησης για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     

         Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α ́ Τάξη του Σχολικού
έτους 2018-2019 του Πειραματικοφ Γυμνασίου Πατρών, να υποβάλουν αίτηση στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
στην διεύθυνση  http://www.iep.edu.gr/pps κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου  έως και 14 Μαΐου 2018.
         Οι υπό πλήρωση θέσεις της Α ́ Τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών ανέρχονται συνολικά στον αριθμό των εξήντα (60),
κατανεμημένες    ισόποσα σε μαθητές και μαθήτριες.
         Η επιλογή των μαθητών/τριων θα γίνει με κλήρωση  την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στο χώρο του Σχολείου   σύμφωνα με την
με αριθμό  30813/Δ6/07-03-2018 (ΦΕΚ 810) Υ.Α.  και την οποία μπορείτε να ανακτήσετε από την παρούσα ιστοσελίδα.

 

f t g m