• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Εργαστήριο δεξιοτήτων της Β’ Γυμνασίου

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Β’ Γυμνασίου

Στο Β’ τετράμηνο της σχολικής χρονιάς 2020-21 και μέσω του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» πραγματοποιήθηκε, στη Β’ Γυμνασίου η δράση ‘’Τα παιδιά σώζουν ζωές’’. Σκοπός του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» ήταν η προαγωγή της σωματικής και κοινωνικής υγείας, η κατανόηση της σημασίας της πρόληψης, της σωστής αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, καθώς και της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, με ιδιαίτερη μνεία στην αξία του εθελοντισμού, στους κόλπους του οποίου εξυψώνονται οι αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής. Επιπρόσθετος στόχος ήταν επίσης η πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών, όπως ο Σχολικός Εκφοβισμός, καθώς είχαμε την  καλλιέργεια αυτοσεβασμού και σεβασμού προς τους άλλους, κατανόηση της ευθύνης των πράξεων μας και της επίδρασης της συμπεριφοράς μας στον έξω κόσμο, καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες ζωής.

Οι εργασίες έγιναν με την μέθοδο project και αποτυπώθηκαν σε τρία padlet (ένα για κάθε τμήμα), τα οποία δημιούργησαν και επιμελήθηκαν τα παιδιά αναπτύσσοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες:

Β1:  padlet  

Β2:  padlet   

Β3:  padlet  

f t g m