• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Εργαστήριο δεξιοτήτων της Γ’ Γυμνασίου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων της Γ’  τάξης στη θεματική ενότητα: δημιουργώ και καινοτομώ, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο σχετικά με τον (παλιό) ελληνικό κινηματογράφο των δεκαετιών 1950 - αρχές δεκαετίας 1970. Ενδεικτικές δουλειές είναι το βίντεο που ακολουθεί…

βίντεο

…και το κείμενο που ακολουθεί…

κείμενο

Μέσω του εργαστηρίου αυτού καλλιεργήθηκαν κατά κύριο λόγο δεξιότητες κριτικής σκέψης  και ψηφιακές δεξιότητες.

f t g m