• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

εντολές HTML

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Η HTML είναι γλώσσα μορφοποίησης(markup language) και όχι προγραμματισμού.

Δεν περιέχει εντολές επιλογής όπως if, switch κ.λπ. ούτε εντολές επανάληψης βρόχου όπως οι for, while, κ.λπ., οι οποίες υπάρχουν π.χ. στη γλώσσα C.

Ακόμη, η HTML δεν διαθέτει λογικούς τελεστές ούτε μπορεί να κάνει συγκρίσεις για να εκτελεστούν κάποια μέρη του κώδικά της υπό συνθήκες.

Οι εντολές της διερμηνεύονται (interpreted) από τον φυλλομετρητή (browser) γραμμή-γραμμή και χρησιμοποιείται για να περιγράψει σε αυτόν πως θα απεικονίσει μια σελίδα.

Γενικά, η εκμάθηση της είναι πιο εύκολη, ενώ η όποια δυσκολία, δεν βρίσκεται στην κατανόηση της λειτουργίας των ετικετών αλλά στη σωστή χρήση τους. (πηγή)

 

παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις βασικές εντολές της html

εντολές-1

εντολές-2

εντολές-3

εντολές-4

εντολές-5

εντολές-6   

f t g m