• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Λογισμικό για 3D εκτύπωση

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

on line περιβάλλον σχεδίασης μοντέλου για εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή 

 

ο σύνδεσμος για το thingiverse

f t g m