• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Βασικές Έννοιες της πληροφορικής

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

βασικές έννοιες που πρέπει να είναι κατανοητές με σκοπό την μελέτη και προετοιμασία για τις εξετάσεις.

 

ο σύνδεσμός για το υλικό - σημειώσεις

Βασικές Έννοιες της πληροφορικής

f t g m