• Προτυπο Γυμνάσιο Πατρών

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2022 - Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

ΠΓΠ

Έκθεση πεπραγμένων Όμιλου Γαλλικής Γλώσσας & Πολιτισμού

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας

Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού 2020-2021

Τίτλος: «Σύνδεση της σχολικής τάξης με την πιστοποίηση γλωσσομάθειας -προετοιμασία για τις εξετάσεις ΚΠΓ" (επίπεδο Α1-Α2)»

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πετρολέκα Αναστασία, ΠΕ05

Διάρκεια: Οκτώβριος 2020 -Ιούνιος 2021 (διάρκεια 56 ώρες)

Σύνολο εγγεγραμμένων μαθητών: Δεκατρείς. Δώδεκα μαθητές συμπλήρωσαν τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών στον Όμιλο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Από τους 12 μαθητές οι 7 ήταν από την Α΄ και οι 5 από τη Β΄ Γυμνασίου.

Στόχοι:

 1. Προαγωγή της γλωσσικής ικανότητας και καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σύμφωνα με τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που συνάδουν με το επίπεδο γλωσσομάθειας-στόχο).
 2. Εξοικείωση με τα διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου (μέσω ποικίλων μορφών κειμένων -γλωσσικά, οπτικά, προφορικά, ακουστικά, πολυτροπικά/πολυμεσικά κείμενα-όπως αυτά συνυπάρχουν στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας.
 3. Ανάπτυξη νέων μορφών γραμματισμού (π.χ. οπτικό, ψηφιακό, πληροφοριακό).
 4. Επαφή με το γαλλικό πολιτισμό και ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης.
 5. Προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ.

Καθώς το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών ήταν ανομοιογενές, από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2021, εστιάσαμε:

α. στην εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών πράξεων και

β. στη διδασκαλία στοιχειωδών και βασικών γραμματικών δομών μέσα από γραπτά, ακουστικά ή και πολυτροπικά κείμενα.

Στη συνέχεια οι μαθητές εξασκήθηκαν στην τυπολογία των εξετάσεων (θέματα ΚΠΓ από 2008-2019), στην κατανόηση & στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Αποτίμηση του Ομίλου:

 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές οι οποίοι απέκτησαν σημαντική εμπειρία στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης (συνειδητοποίησαν τις γνώσεις τους, τα σημεία που υστερούσαν, τις δεξιότητες που έπρεπε να καλλιεργήσουν).
 • Ο περιορισμένος αριθμός μαθητών του ομίλου τούς έδωσε τη δυνατότητα να εξασκηθούν περαιτέρω στην κατανόηση και κυρίως στην παραγωγή προφορικού λόγου (παιχνίδια ρόλων, διάδραση).
 • Οι μαθητές εξασκήθηκαν ιδιαίτερα στην τυπολογία των εξετάσεων, και κατά συνέπεια η πρόοδος τους υπήρξε αδιαμφισβήτητη σε όλες τις δεξιότητες.
 • Οι μαθητές συνεργάστηκαν και δέθηκαν σε ομάδα.

Ωστόσο ο αριθμός των μαθητών που παρουσιάστηκαν τελικά στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ΚΠΓ τον Ιούνιο 2021 ήταν περιορισμένος διότι η φετινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα δυσλειτουργική εξαιτίας των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία. Tο μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex (από τις 56 ώρες μόνο οι 14 έγιναν δια ζώσης). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, την ψυχική κόπωση και την αποθάρρυνσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί μαθητές ενώ είχαν επαρκώς προετοιμαστεί ώστε να παρουσιαστούν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας ΚΠΓ, δεν το τόλμησαν διότι η πραγματοποίηση των εξετάσεων υπήρξε αβέβαιη μέχρι και τα μέσα Απριλίου. Επιπλέον, ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, γεγονός που υπήρξε ένας ακόμα σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. 

Από τους δώδεκα μαθητές που παρακολούθησαν τον Όμιλο, τρείς παρουσιάστηκαν και πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΠΓ (επίπεδο Α1-Α2):

 1. Μπαρούχας Ευάγγελος (Β1)
 2. Πεφάνη Παναγιώτα-Βερόνικα (Α2)
 3. Χριστοδούλου Γεωργία (Α2)

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για την πρόοδό τους και ιδιαίτερα σε όσους πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις!

 

f t g m